Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz Açıldı-19.12.2018

Üniversitemizin,  fakülte,  yüksekokul  ve  meslek yüksekokulları  bünyesinde  bölümler  ve  programlar  açılması konusundaki  teklifleri,  12/12/2018 tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  incelenmiş  ve  2547  Sayılı  Kanun'un  2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Beslenme ve Diyetetik Bölümü" nün açılması talebimiz uygun görülmüştür.